Slovenski

Naša šola - naša bodočnost

"Šola ablikuje gospodarstvo - gospodinjska izobrazba za trg"


Cilji izobrazbe:

* Zaklučena poklicna izobrazba
(diploma strokovna delavka/stokovni delavec za gosppdinjstvo na podeželju)

 

* Možnost za obisk nadaljne izobrazbe ( 3 letno poklicno izobraževanje z maturo)

 

 * Priprava za gospodarske, socialne in turistične poklice

* Razvoj osebnosti

* Priprava za samostojno in kompetentno odločanje in ravnanje

* Posredovanje vrednot in socialnih koompetenc

 

* Težišče sloni na skupinskem delu, socialni angažiranosti, okoju in ekologiji

 

Težišča izobrazbe

           1. letnik            Osnovna izobrazba

           2. letnik            Odločitev za 1 obvezni izbirni predmet

                                           - Gospodinjska opravila in socialne zadeve ali

                                           - Kmečki turizem ali
                                           - Kmetijstvo

 

Med 2. in 3. letnikom: 8 tednov obvezne prakse na kmetijah ali v obratih


           3. letnik           zaključni izpit s certifikatom
                                   diploms dtrokovna delavka/strokovni delavec

 

Predpogoji za obiskšole

> Zaklujček obveznegašolanja
   (4. razred glavnešole oz. 8.šolska stopnja)

> Motiviranost in volja za učenje

 

Dodatne informacije

> dobri rezultati so potebni za napredovanje
   (obisk naslednješolske stopnje)

> Internat ali dnevnašola. finančne podpore za internat so možne
   (podpore za šolanje in internat)

 

Z roko in screm vživljenje!!!!